Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel

Forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter uten medvirkning av oppgjørssentral

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 9-4 tredje ledd annet punktum.

I

§ 1

Forskriften gjelder vilkår for utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter (warrants) som nevnt i verdipapirhandelloven § 1-2 annet ledd nr. 7.

§ 2

Dersom utsteder av kjøpsretter eller salgsretter (warrants) er en finansinstitusjon eller et verdipapirforetak og har en ansvarlig kapital på minst fem millioner euro samt av et anerkjent kredittvurderingsbyrå er gitt graden ”investment grade”, kreves det ikke at verdipapirforetaks handel som nevnt i § 1 skal foretas under medvirkning av oppgjørssentral.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen