Forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov