Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om levering av ligningsoppgaver

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV

22. DESEMBER 1992 NR. 1190 OM LEVERING AV LIGNINGSOPPGAVER

OVER INNSKUDD OG LÅN I BANKER, FORSIKRINGSSELSKAPER MV.

Fastsatt av Finansdepartementet 5. juni 2000 med hjemmel i lov av 13 juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16, jf. § 6-4.

I

I forskrift av 22. desember 1992 nr. 1190 om levering av ligningsoppgaver over innskudd og lån i banker, forsikringsselskaper mv. gjøres følgende endring:

§ 3 nr. 3 nytt annet og tredje punktum skal lyde:

For etablering av disponentforhold og skifte av disponent i 1992 eller senere år, gjelder i tillegg et krav om at fødselsnummer (eventuelt D-nummer) eller organisasjonsnummer på den som disponerer innskuddet må oppgis når kontoeiers fødselsnummer (eventuelt D-nummer) eller organisasjonsnummer ikke er oppgitt.

I de tilfeller institusjonen allerede er i besittelse av de aktuelle opplysninger om disponenten, gjelder oppgaveplikten også disponentforhold fra før 1992.

II

Endringene under I trer i kraft for oppgaver som skal gis fra og med inntektsåret 2000.

Til toppen