Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om maksimalsatser for flyttegebyr mv.

Forskrift om maksimalsatser for flyttegebyr mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2003 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 8c-5 fjerde ledd

I

§ 1 Flyttegebyret kan ikke settes høyere enn 5000,- kroner ved flytting av en kollektiv pensjonsordning. Ved flytting av en individuell pensjonsavtale kan gebyret ikke settes høyere enn 200,- kroner. Beløpet inkluderer ikke kostnad ved eventuell helsebedømmelse.

Flyttegebyret fastsettes under hensyn til omkostninger som skal være dekket gjennom de omkostningselementer det tidligere er tatt hensyn til ved beregning av premien for pensjonsordningen.

§ 2 Flyttegebyret skal inngå som en del av premietariffen (beregningsgrunnlaget) og meldes til Kredittilsynet.

§ 3 Pensjonsinnretningen kan ikke kreve dekning av kostnader knyttet til overføringen av en forsikring utover flyttegebyret.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen