Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om mineralolje til framdrift av motorvogn

Forskrift om endring av forskrift av 8. juni 1993 nr 436 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og om merking av mineralolje

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 20. august 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I forskrift av 8. juni 1993 nr 436 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og om merking av mineralolje gjøres følgende endringer:

I.

§ 6 skal lyde:

Merkestoffer

Merking av mineralolje skal skje med følgende stoffer og i følgende mengde per liter levert olje:

  1. 0,005 gram

4-,N-etyl,N-[2-{1-(2-metylpropoxy)etoxyl}etyl]aminoazobenzen (Solvent Yellow 124), og

  1. 0,005 gram av følgende derivater av 1,4-diaminoantrakinon, enkeltvis eller i blanding:

a)

1,4-bis-N-

-2-etylhexyl- og/eller

-3-(2-etylhexyloxi)propyl- og/eller

-3-metoxypropyl-

aminoantrakinon

(Solvent Blue 79)

eller

b)

1,4-bis-N-

-etyl- og/eller

-amyl- og/eller

-2-etylhexyl-

aminoantrakinon

(Solvent Blue 98)

eller

c) andre tilsvarende antrakinonderivater i en slik mengde at de enkeltvis eller i blanding vil gi like sterk blå farge ved en spektrofotometrisk bestemmelse.

II.

Denne forskrift trer i kraft straks.

I en periode på 6 måneder fra forskriften trer i kraft kan tidligere merkestoffer benyttes.

Til toppen