Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om mineralolje til treforedlingsindustrien m.m

Forskrift om endring av forskrift 30. desember 1992 nr. 1227 om nedsatt avgift på mineralolje for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

§ 1 første ledd skal lyde:

Forskriften her gjelder næringer/bedrifter som i henhold til Stortingets vedtak om CO 2-avgift på mineralske produkter skal betale avgift etter en nedsatt sats, og næringer/bedrifter som etter Stortingets vedtak om grunnavgift på fyringsolje mv. er fritatt for avgift.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.

Til toppen