Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om mineraloljeavgift til fartøyer som driver fiske

Forskrift om endring av forskrift 10. november 1988 nr. 898 om refusjon av avgift på mineralolje til bruk i fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

§ 1 første ledd skal lyde:

CO 2-avgift og grunnavgift på mineralolje levert til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy som er innført i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster, refunderes dersom båteier/ høvedsmann er oppført i fiskermanntallets blad A eller B, eller fyller betingelsene for opptak. CO 2-avgift og grunnavgift på mineralolje levert til bruk om bord i utenlandsk fiske- og fangstfartøy refunderes dersom fartøyet driver fiske og fangst i næringsmessig øyemed. Refusjonsordningen omfatter ikke lystfartøyer.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.

Til toppen