Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om mineralske produkter til bruk i verneverdige fartøy

Forskrift

om endring av forskrift 29. mars 1996 nr. 312 om refusjon av avgift på mineralske produkter som leveres til bruk i verneverdige fartøy og museumsjernbaner og tekniske anlegg på museumssektoren

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

§ 1 første ledd skal lyde:

CO 2-avgift, grunnavgift og svovelavgift på mineralolje og kull og koks og avgift på smøreolje som leveres til bruk i driften av verneverdige fartøy, museumsjernbane eller tekniske anlegg på museumssektoren i formidlingsøyemed, refunderes etter søknad.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.

Til toppen