Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om myndighet for Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Forskrift om myndighet for Sentralskattekontoret for utenlandssaker til å pålegge ansvar for skatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Fastsatt av Finansdepartementet 06. august 2003 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-7 nr. 1.

I

Sentralskattekontoret for utenlandssaker kan pålegge ansvar for skatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk etter ligningsloven § 10-7 nr. 1 når oppdragsgiver, oppdragstaker eller arbeidstaker lignes sentralt etter ligningsloven § 2-4 nr. 1 bokstav a, jf. forskrift 3. april 1998 nr. 325 om hvilke skattytere uten varlig tilknytning til riket som skal lignes ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, og petroleumsskatteloven § 6 nr. 2.

II

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 30. desember 1983 nr. 1981 om myndighet til å pålegge ansvar for skatt.

Til toppen