Forskrift om normrentesats

Forskrift om normrentesats for inntektsåret 1998 etter forskrift av 18. august 1998 om leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 22. januar 1999 med hjemmel i forskrift av 18. august 1998 om leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 tredje ledd

I

For inntektsåret 1998 settes normrentesatsen etter forskrift av 18. august 1998 om leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 tredje ledd til 5,13 prosent.

II

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder for inntektsåret 1998.

Til toppen