Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om offentlig kontroll – lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626

Fastsatt av Mattilsynet 28. februar 2020 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 11bj, kap. II nr. 31qj og vedlegg II kap. XII nr. 164j (forordning (EU) 2019/626).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen