Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om omberegning av skatt på pensjoner

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT AV
14. SEPTEMBER 1984 NR 1655 OM OMBEREGNING AV SKATT PÅ ETTERBETALTE PENSJONER MV

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 26. mars 1999 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt § 41 syvende ledd, fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I forskrift av 14. september 1984 om omberegning av skatt på etterbetalte pensjoner mv gjøres følgende endring:

I

Kapittel I første ledd første punktum skal lyde:

Skatt og trygdeavgift på etterbetalte offentlige eller private pensjoner samt trygdeytelser som utbetales gjennom trygdemyndighetene i henhold til lov, skal ved ligningen for utbetalingsåret beregnes til det beløp som skatten og trygdeavgiften ville ha utgjort om pensjons- eller trygdebeløpene var blitt skattlagt i opptjeningsårene.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning for etterbetalinger utbetalt fra og med 1. januar 1999.

Til toppen