Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om oppgaveplikt for rente- og provisjonssatser

Forskrift om oppgaveplikt for rente- og provisjonssatser

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2003 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 27.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder for:

  1. forretnings- og sparebanker,
  2. livs- og skadeforsikringsselskaper,
  3. kreditt- og hypotekforeninger,
  4. andre selskaper, foreninger og stiftelser som har til formål å yte eller formidle kreditt,
  5. statlige låneinstitutter.

§ 2 Oppgaveplikt

De institusjoner og selskaper som er nevnt i § 1 skal gi oppgaver til Norges Bank over hvilke rente- og provisjonssatser som nyttes ved inn- og utlån.

Norges Bank kan fastsette nærmere krav til oppgaveplikten.

§ 3 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Fra samme tid oppheves forskrift 6. juli 1965 nr. 3777 om oppgaveplikt for rente- og provisjonssatser.

VEDLEGG

Til toppen