Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om opphevelse av forskrift 10. januar 1997 nr. 14 om behandling av skatte- og avgiftskrav i forhold til gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven

Forskrift 5. mars 2004 om opphevelse av forskrift 10. januar 1997 nr. 14 om behandling av skatte- og avgiftskrav i forhold til gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven

Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 5. mars 2004. Fremmet av Finansdepartementet.

I

Forskrift 10. januar 1997 nr. 14 om behandling av skatte- og avgiftskrav i forhold til gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven, oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med 1. juli 2003.

Til toppen