Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om opphevelse av forskrift 19.12.1975 nr. 1 (68) om hva som anses som omsetning og utleie av retten til kinematografisk film

Forskrift om opphevelse av forskrift 19.12.1975 nr. 1 (68) om hva som anses som omsetning og utleie av retten til kinematografisk film


Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om

merverdiavgift § 5 siste ledd.

I.

Forskrift 19. desember 1975 nr. 1 (Nr. 68) om hva som anses som omsetning og utleie av retten til kinematografisk film oppheves.

II.

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2005.

Til toppen