Forskrift om opphevelse av forskrift 30. september 2002 nr. 1056 (Nr. 124) om godtgjøring av investeringsavgift av driftsmidler som gjenutføres etter midlertidig bruk her i landet.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv. § 7, jf. lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75.

                                                      I

Forskriften oppheves.
                                                     II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

Til toppen