Forskrift om oppheving av forskrift 16. desember 1988 nr. 1222 om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker

Forskrift om oppheving av forskrift 16. desember 1988 nr. 1222 om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker

Fastsatt av Finansdepartementet 22. august 2006 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 7-27 og lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 7-27.

I

Forskrift av 16. desember 1988 nr. 1222 om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker oppheves.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen