Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om oppheving av forskrift av beregning av avgift til Bankenes sikringsfond for 2004 og 2005

Forskrift om oppheving av forskrift av beregning av avgift til Bankenes sikringsfond for 2004 og 2005

Fastsatt av Finansdepartementet 11. oktober 2006 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner § 2-2 tredje ledd, § 2-4 femte ledd, § 2-7 fjerde ledd og § 2-9 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr. 1138. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 19a (direktiv 94/19/EF).

I

Forskrift 29. oktober 2004 nr. 1403 om beregning av avgift til Bankenes sikringsfond for 2004 og 2005, oppheves med virkning fra 1. januar 2007.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Til toppen