Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om oppheving av forskrift om CO2- og svovelavgift på spillolje som forbrennes

Lovdata

Postboks 41 Sentrum

0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

99/2231 SA GHD

21.6.1999

Forskrift om oppheving av forskrift om CO 2- og svovelavgift på spillolje som forbrennes

I.

Finansdepartementet har den 21. juni 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak opphevet Finansdepartementets forskrift av 18.desember 1998 nr 1252 om CO 2- og svovelavgift på spillolje som forbrennes.

II.

Vedtaket trer i kraft 1. juli 1999.

___________________________

Kunngjøring bes foretatt i Norsk Lovtidend avd. I.

Med hilsen

Torbjørn Flørenes e.f.

Avdelingsdirektør

Grethe H. Dahl

rådgiver

Gjenpart:Toll- og avgiftsdirektoratet

Til toppen