Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om oppheving av forskrifter om investeringsavgift

Forskrift
om oppheving av forskrifter om investeringsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i Stortingets vedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer mv. II og lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv.

I.

Følgende forskrifter oppheves:

Forskrift 28. oktober 1969 nr. 1 om avgrensing av området for investeringsavgift i fiske (forskrift nr. 4)

Forskrift 19. november 1969 nr. 1 om avgrensing av området for investeringsavgift for næringsdrivende som er registreringspliktige etter mval. (forskrift nr. 10)

Forskrift 27. juni 1970 nr. 1 om godtgjøring av investeringsavgift av driftsmidler som innføres fra utlandet til midlertidig bruk (forskrift nr. 32)

Forskrift 17. desember 1975 nr. 2 om fritak for investeringsavgift på miljøverninvesteringer (forskrift nr. 66)

Forskrift 19. juni 1979 nr. 1 om delvis fritak for investeringsavgift på driftsmidler i industri og bergverk (forskrift nr. 81)

Forskrift 27. april 1989 nr. 273 om avgrensing av fritaket for investeringsavgift for kommunale kloakkrenseanlegg og kloakkledningsnett (forskrift nr. 93)

Forskrift 1. november 1989 nr. 1124 om fritak for investeringsavgift for arbeid på bygninger og faste anlegg i Finnmark og Nord-Troms (forskrift nr. 97)

Forskrift 27. desember 1991 nr. 852 om avgrensing av fritaket for investeringsavgift for tilskuddsberettigede energiøkonomiseringstiltak (forskrift nr. 99)

Forskrift 15. februar 1994 nr. 132 om avgrensing av fritaket for investeringsavgift på lastebiler m.v. (forskrift nr. 103)

Forskrift 12. mars 1998 nr. 194 om avgrensing av fritak for investeringsavgift for investeringer i avfallsbehandlingsanlegg, anlegg og utstyr for sortering, ombruk og materialgjenvinning av avfall, anlegg og utstyr for håndtering av ombruksemballasje til bruk ved distribusjon av drikkevarer og investeringer i lokale mottaks-, lagrings- og de sentrale behandlingsanlegg for spesialavfall (forskrift nr. 112)

Forskrift 25. februar 1999 nr. 260 om avgrensing av fritak for investeringsavgift på driftsmidler m.v. til bruk i jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri og skogbruk (forskrift nr. 113)

Forskrift 6. april 1999 nr. 422 om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, vannkraftanlegg, tidevannsanlegg, distribusjonsnett for naturgass, solenergianlegg og geovarmeanlegg (forskrift nr. 114)

II.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2002.

Til toppen