Forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten

Den kirkelige betjening av døve er organisert i døvemenigheter med utstrekning og navn fastsatt av Kirkerådet.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen