Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Forskrift om organisasjon mv. for LDO og LDN.

Se forskriften på lovdata.no