Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om overføring av skattytere som skal svare skatt av inntekt ved produksjon av elektrisk kraft til sentral ligning ved Sentral skattekontoret for storbedrifter

Forskrift om overføring av skattytere som skal svare skatt av inntekt ved produksjon av elektrisk kraft til sentral ligning ved Sentral skattekontoret for storbedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 14. 12. 2003 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 2-4 nr. 4.

I

§ 1

Skattyter som skal svare skatt av inntekt ved produksjon av elektrisk kraft i henhold til skatteloven kapittel 18, skal lignes ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. Dette gjelder skattyter som eier eller er deleier i minst ett kraftverk med generatorer som i inntektsåret har en samlet påstemplet merkeytelse på 5 500 kVA eller mer, jf. skatteloven §§ 18-2 annet ledd og 18-3 sjuende ledd.

§ 2

Saker om endring av ligning etter ligningsloven kapittel 9 for skattytere etter § 1 som ikke er avsluttet pr. 1. januar 2004, overføres til Sentralskattekontoret for storbedrifter. Skattedirektoratet kan utsette overføring av endringssak under behandling når overføring vil være uhensiktsmessig eller særlig upraktisk.

II

Denne forskrift trer i kraft fra og med 1. januar 2004 med virkning for ligning fra og med inntektsåret 2003.

Til toppen