Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om overgangsregler i forbindelse med endringer i prospektregler i verdipapirhandelloven kapittel 5

Forskrift om overgangsregler i forbindelse med endringer i prospektregler i verdipapirhandelloven kapittel 5

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2005, jf. lov 19. juni 1979 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) og lov 10. juni 2005 nr. 42 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet) del III, jf. kgl. res. 9. desember 2005

§ 1
Prospekter utarbeidet før 1. mars 2006 i henhold til regler for prospekt ved tilbud i verdipapirhandelloven med forskrifter slik disse lød før 1. januar 2006, eller i henhold til regler for prospekt ved opptak til notering i børsloven med forskrift slik disse lød før 1. januar 2006, kan nyttes ved tilbud eller opptak til notering etter verdipapirhandelloven §§ 5-2 eller 5-3. Prospektet skal i slike tilfeller kontrolleres/registreres, offentliggjøres og gis virkning etter de regler som gjaldt før 1. januar 2006.

Første ledd gjelder kun dersom prospektet er kontrollert eller registrert før 1. mars 2006 og tilbudet eller noteringen er gjennomført før 1. april 2006.

§ 2
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Til toppen