Forskrift 20. november 2006 nr. 1267 om kompensasjon for portoutgifter i avisene (Forskrift om portokompensasjon for aviser)

Tilskuddet skal kompensere for deler av portoøkningen som følge av Posten Norge AS omlegging til kostnadsbasert prising, og skal rettes mot de avisene som har blitt hardest rammet av prisomleggingen.

Se forskriften på lovdata.no