Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om registrering av kjøretøy i motorvognregisteret

Forskrift om endring av forskrift om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75 og lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv. § 7, jf. merverdiavgiftsloven § 75

I.

I forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret (forskrift nr. 69) gjøres følgende endringer:

Hjemmelshenvisningen skal lyde:

Fastsatt av Finansdepartementet 10. juni 1976 hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75.

§ 2 oppheves.

Gjeldende § 3 blir ny § 2 og skal lyde:

Det skal ikke svares merverdiavgift etter § 1 dersom det ved registrering av et kjøretøy i motorvognregisteret skal svares avgift etter reglene om avgift ved overdragelse av tidligere her i landet registrerte motorvogner og tilhengere.

Gjeldende § 4 blir ny § 3.

II.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2002.

Til toppen