Forskrift 8. april 2014 nr. 1370 om regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen