Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om rentegodtgjørelse skatt

Forskrift om endring i forskrift av 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 10. mai 2000 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 27 nr. 7.

I forskrift av 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v. gjøres følgende endring:

I

§ 9 skal lyde:

"Resterende skatt tillegges 3 prosent rente av den delen av skatten som overstiger en tredjedel av utlignet skatt."

II

Til toppen