Forskrift om renter ved forsinket betaling

Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd, og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.

I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,75 prosent p.a.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2006. Fra sammen tidspunkt oppheves forskrift av 20. desember 2005 nr. om renter ved forsinket betaling.

Tilhørende lov

Til toppen