Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om renter ved forsinket betaling

Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juni 2004 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd og kgl.res. 12. desember 2003

I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8,75 prosent p.a.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 17. desember 2003 nr. 1632 om renter ved forsinket betaling.

Til toppen