Forskrift 19.desember 2007 om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd, og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.
 

I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 12,25 prosent p.a.


II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 28. juni 2007 nr. 707 om renter ved forsinket betaling.

 

Tilhørende lov

Til toppen