Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2008 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr.100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2008 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd, og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.

I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 12,75 prosent p.a.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2008. Fra sammen tidspunkt oppheves forskrift 19. desember 2007 nr. 1498 om renter ved forsinket betaling.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen