Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om renter ved forsinket betaling

Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2003 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd og kgl.res. 12. desember 2003

I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,25 prosent p.a.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Retningslinjer

Til toppen