Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om renter ved forsinket betaling

Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2005 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.

I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,25 prosent p.a.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Fra sammen tidspunkt oppheves forskrift 30. juni 2005 nr. 728 om renter ved forsinket betaling.


Publisert: 20.12.05

Til toppen