Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om rentesatser for beskatning av kraftforetak

Forskrift om rentesatser for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 1998

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 22. januar 1999 med hjemmel i forskrift av 8. januar 1998 om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak

I

§ 1 For inntektsåret 1998 skal rentesatsene for beskatning av kraftforetak være:

1. Den normerte risikofrie renten settes til 5,13 prosent.

2. Rentesatsen etter skatteloven § 19 A-1 nr 2 annet punktum settes til 5,6 prosent.

3. Rentesatsen etter skatteloven § 19 A-2 nr 4 tredje punktum settes til 4,0 prosent.

4. Rentesatsen etter skatteloven § 19 A-4 nr 3 annet ledd og nr 4 annet punktum settes til 9,1 prosent.

5. Rentesatsen etter skatteloven § 37 bokstav a tredje ledd femte punktum settes til 7,0 prosent.

II

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder for inntektsåret 1998.

Til toppen