Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om særskilt rapportering av finansielle transaksjoner til og fra Burma (Myanmar)

Forskrift om særskilt rapportering av finansielle transaksjoner til og fra Burma (Myanmar)

Fastsatt av Finansdepartementet 28. mars 2004 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. § 18 nr. 4, jf. kgl.res. 20. juni 2003 nr. 733.

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder finansinstitusjoner som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3.

§ 2 Særskilt rapportering
Finansinstitusjoner skal rapportere alle finansielle transaksjoner til og fra enhver i Burma (Myanmar) til ØKOKRIM, jf. hvitvaskingsloven § 7.

§ 3 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen