Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om skattefrie overføringer

Forskrift om endret tilbakevirkning av forskrift av 30.12.1998 om endring i forskrift av 13.05.1991 nr 336 om skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper og mellom deltakerlignede selskaper med hovedsakelig samme eierinteresser

Fastsatt av Finansdepartementet 12.01.1999 med hjemmel i avsnitt I § 2 i lov av 9. juni 1961 nr 16 om tillegg til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 18. august 1911 nr 8.

I forskrift av 30.12.1998 om endring i forskrift av 13.05.1991 nr 336 om skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper og mellom deltakerlignede selskaper med hovedsakelig samme eierinteresser gjøres følgende endring:

Endringsforskriften avsnitt II skal lyde:

II


Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1999 for konserninterne overføringer i 1998 og senere.

Merknader


Forskriftsendringene av 30. desember 1998 vil med denne justering ikke gjelde for transaksjoner der både konsernoverføringen og opphør av nødvendig konserntilknytning finner sted i 1998. Forskriften vil fortsatt gjelde for konsernoverføringer som finner sted i 1998 eller senere, men der opphør av konserntilknytningen skjer først i 1999 eller senere.

Til toppen