Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om skattetrekk i godtgjørelse, Alta Skiferbrudd

FORSKRIFT AV 30. JUNI 1999 OM OPPHEVELSE AV FORSKRIFT AV 5. DESEMBER 1958 NR. 9863 OM GJENNOMFØRINGEN AV SKATTETREKK I GODTGJØRELSE SOM A/L ALTA SKIFERBRUDD UTBETALER PERSONLIGE SKIFERDRIVERE FOR LEVERT SKIFER OG FORSKRIFT AV 3. NOVEMBER 1968 NR. 9829 OM FRITAKING FOR PLIKT TIL Å GJENNOMFØRE FORSKUDDSTREKK I VEDERLAG TIL SKOGSENTREPRENØRER FOR KJØRING AV TØMMER OG VED ETTER KGL.RES. AV 28. NOVEMBER 1958

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 30. juni 1999 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) § 5.

I

Følgende forskrifter gitt i medhold av lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) oppheves:

  • Forskrift av 5. desember 1958 nr. 9863 om gjennomføringen av skattetrekk i godtgjørelse som A/L Alta Skiferbrudd utbetaler personlige skiferdrivere for levert skifer.
  • Forskrift av 3. november 1968 nr. 9829 om fritaking for plikt til å gjennomføre forskuddstrekk i vederlag til skogsentreprenører for kjøring av tømmer og ved etter kgl.res. av 28. november 1958.

II

Opphevelsen under avsnitt I trer i kraft straks.

Til toppen