Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om skattetrekk i godtgjørelse

FORSKRIFT AV 30. JUNI 1999 OM OPPHEVELSE AV FORSKRIFT AV 28. NOVEMBER 1958 NR. 3 OM SKATTETREKK I GODTGJØRELSE FOR TØMMER- OG VEDKJØRING MED TRANSPORTMIDDEL SOM ARBEIDSTAKEREN HOLDER, OG I GODTGJØRELSE FOR SKIFERLEVERANSER FRA A/l ALTA SKIFERBRUDD OG FORSKRIFT AV 24. NOVEMBER 1972 NR. 7 OM FORSKUDDSTREKK I VISSE GODTGJØRELSER UTENFOR TJENESTEFORHOLD

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 30. juni 1999 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) § 5, jf forskrift av 12. februar 1999 nr 72 om opphevelse av forskrifter til skattebetalingsloven.

I

Forskrift av 28. november 1958 nr. 3 om skattetrekk i godtgjørelse for tømmer- og vedkjøring med transportmiddel som arbeidstakeren holder, og i godtgjørelse for skiferleveranser fra A/L Alta Skiferbrudd §§ 2- 4 og forskrift av 24. november 1972 nr. 7 om forskuddstrekk i visse godtgjørelser utenfor tjenesteforhold, oppheves med virkning for trekk fra og med 1. juli 1999.

Forskrift av 28. november 1958 nr. 3 om skattetrekk i godtgjørelse for tømmer- og vedkjøring med transportmiddel som arbeidstakeren holder, og i godtgjørelse for skiferleveranser fra A/L Alta Skiferbrudd § 1, oppheves med virkning for trekk fra og med inntektsåret 2000.

II

Denne opphevelsesforskrift trer i kraft straks.

Til toppen