Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om svovelavgift på mineralske produkter

Forskrift om endring av forskrift av 18. desember 1998 nr 1250 om svovel-avgift på mineralske produkter

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 24. august 1999 med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I forskrift av 18. desember 1998 nr 1250 om svovelavgift på mineralske produkter gjøres følgende endring:

I.

§ 1 nr 1 skal lyde:

Mineralolje: Parafin, fyringsparafin, gassolje, dieselolje og fyringsolje. Videre omfattes etter Finansdepartementets nærmere bestemmelser annen mineralolje dersom denne kan benyttes som fyringsolje.

II.

Denne forskrift trer i kraft straks.

Til toppen