Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om teknisk sprit

Forskrift om endring av forskrift av 15. januar 1996 nr. 21 om avgift på brennevin og vin m.m. til teknisk, vitenskapelig og medisinsk bruk m.v. (teknisk sprit)

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 1999 med hjemmel i lov 19. juni 1964 nr. 1, lov 4. juni 1954 nr. 2 og Stortingets avgiftsvedtak.

I forskrift av 15. januar 1996 nr. 21 om avgift på brennevin og vin m.m. til teknisk, vitenskapelig og medisinsk bruk m.v. (teknisk sprit) gjøres følgende endringer:

I.

§ 1 skal lyde:

Forskriften her gjelder alkohol som omfattes av Stortingets vedtak om avgift på alkohol og som leveres til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk og som er gjort utjenlig til drikk (denaturert) eller på annen måte finnes garantert mot å bli brukt til drikk (teknisk sprit).

§ 2 annet ledd skal lyde:

Bestemmelsene i Finansdepartementets forskrift av 17. desember 1999 nr. ?? om avgift på alkohol §§ 9 - 15, 17 og 19 - 21 gjelder så langt de passer og ikke annet er bestemt.

§ 3 skal lyde:

Avgiften beregnes etter følgende grupper og satser:

Avgiftsgruppe 1:

Leger, tannleger, veterinærer, kommune/fylke, undervisning i ungdomsskole/videregående skole, næringsmiddelproduksjon og brennevin til industri,

kr 548,00 pr liter av 100 volumprosent alkohol.

Avgiftsgruppe 2:

Vitenskapelige og statlige høyskoler i henhold til lov av 12. mai 1995 nr 22, laboratorier, sykehus, blodbanker og statlige laboratorier,

kr 208,00 pr liter av 100 volumprosent alkohol.

Avgiftsgruppe 3:

Aroma-/essensproduksjon, tinkturproduksjon, farmasøytisk produksjon, sjokolade- og dropsindustri,

kr 68,00 pr liter av 100 volumprosent alkohol.

Avgiftsgruppe 4:

Isopropanol, denaturert sprit, ren sprit underlagt spritkontroll, universitetene i henhold til lov av 12. mai 1995 nr. 22 og Norges landbrukshøyskole,

kr 0,00 pr liter av 100 volumprosent alkohol.

Spørsmål om plassering av avgiftsgruppe samt fastsettelse av kvote og vilkår for kjøp, avgjøres av Nemnda for teknisk sprit.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000

Til toppen