Forskrift 5. januar 2010 nr. 7 om søknad, utbetaling og kontroll av tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak (Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling mv)

Forskriften gir nærmere regler om tilskudd og skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av søknader om tilskudd. Forskriften skal sikre god kvalitet på det ferdige produktet og gi grunnlag for godt forberedte søknader og en effektiv kontroll av bruken av tilskudd og måloppnåelse.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen