Forskrift om tilskudd til naturinformasjonssenter

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 85.

Tilskuddsordningen skal bidra til drift, utvikling og etablering av naturinformasjonssenter.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen