Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. juni 2010 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no