Forskrift om tilskudd til viltformål

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1425 post 71, underpost 3.

Tilskuddsordningen skal bidra til et høstningsverdig overskudd av viltet.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen