Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om unntak fra børsers og autoriserte markedsplassers taushetsplikt

Forskrift om unntak fra børsers og autoriserte markedsplassers taushetsplikt

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2001 med hjemmel i lov av 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 3-6 fjerde ledd og § 6-8 første ledd.

§ 1

Taushetsplikten for tillitsvalgte, ansatte og revisor ved børs og autorisert markedsplass etter børsloven § 3-6 gjelder ikke overfor børs eller autorisert markedsplass som fører tilsyn med handel og kursnotering på eget marked, eller overfor utenlandsk tilsynsmyndighet.

§ 2

Utlevering av opplysninger etter paragraf 1 kan bare gjøres på følgende vilkår:

1. Opplysningene må anses som relevante for, og kan bare brukes til å utføre mottagerens tilsynsoppgaver.

2. Opplysningene skal være undergitt tilsvarende taushetsplikt hos mottager som hos den avgivende børs eller autoriserte markedsplass. Opplysningene kan bare formidles videre med skriftlig samtykke fra børsen eller den autoriserte markedsplassen og bare for de formål samtykket omfatter.

§ 3

Taushetsplikten for børs og autorisert markedsplass etter børsloven § 3-6 er ikke til hinder for at børs eller autorisert markedsplass gir opplysninger til verdipapirsentral eller oppgjørssentral i forbindelse med markedsovervåking og tilsynsoppgaver.

§ 4

Forskriften trer i kraft samtidig med ikrafttredelse av lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven).

Til toppen