Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om unntak fra forvaltningslovens klageregler for vedtak fattet av Finansmarkedsfondet

Forskrift om unntak fra forvaltningslovens klageregler for vedtak fattet av Finansmarkedsfondet

Fastsatt ved kgl.res. av 17. desember 2004 med hjemmel i forvaltningsloven § 28 fjerde ledd. Fremmet av Finansdepartementet.

§ 1
Klage over vedtak truffet av Finansmarkedsfondet kan bare omfatte saksbehandlingen og ikke skjønnsutøvelsen.

§ 2
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder også for saker der det allerede er inngitt klage.

Til toppen