Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om urettmessig bruk av merket mineralolje

Forskrift om endring i forskrift av 19. august 1993 nr 809 om kontroll og avgiftsberegning ved urettmessig bruk av merket mineralolje

I

Finans- og tolldepartementet har den 25. november 1999 med hjemmel i l ov av 19. mai 1933 nr. 11 § 4 første ledd andre punktum endret forskrift av 19. august 1993 nr 809 om kontroll og avgiftsberegning ved urettmessig bruk av merket mineralolje.

Forskriftens § 4 nytt tredje ledd skal lyde:

Ved gjentakelse kan det ilegges dobbel avgift.

II

Forskriftsendringen trer i kraft straks.

Til toppen