Utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Veileder

Veileder til forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Forskriften om utlevering, viderebruk og annen behandling av informasjon fra grunnboken og matrikkelen trådte i kraft 1. januar 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket utarbeidet en veileder om forskriften. Veilederen fungerer som et oppslagsverk og er i hovedsak rettet mot tinglysings- og matrikkelmyndighetene og ulike virksomheter som benytter eiendomsinformasjon i sitt arbeid.

Last ned veileder om utleveringsforskriften (pdf)