Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om verdipapirer

Forskrift om endring av forskrift 7. november 1997 nr. 1151 om krav til opplysninger i prospekt ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2001, med hjemmel i lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr. 79 § 5-5.

I

I forskrift 7. november 1997 nr. 1151 om krav til opplysninger i prospekt ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer gjøres følgende endringer:

§ 3 første ledd nr. 5 skal lyde:

5. Børsen , eventuelt Foretaksregisteret for prospekter som skal registreres i henhold til verdipapirhandelloven § 5-8, kan for det enkelte tilfellet stille ytterligere krav til innholdet av prospektet hvis det finnes nødvendig for å ivareta de hensyn som er nevnt i verdipapirhandelloven § 5-5 første ledd.

II

Denne forskrift trer i kraft 31. mars 2001.

Til toppen